ZC ’t Tolhekke hanteert voor vrijwilligers het onderstaande aannamebeleid en tracht hiermee voor mensen met verkeerde bedoelingen een drempel op te werpen om in onze zwemclub een functie te vervullen.

De volgende stappen zullen worden gezet bij de aanname van nieuwe vrijwilligers:

  • het houden van een kennismakingsgesprek;
  • het checken van referenties (het bellen van de club waar de vrijwilliger vandaan komt);
  • het aanvragen van een VOG-verklaring en het herhalen hiervan elke 3-5 jaar;
  • het op de hoogte brengen van de vrijwilliger van de gedragsregels voor vrijwilligers.