Mochten leden; ouders ; begeleiders of bestuursleden grensoverschrijdend gedrag constateren, of daar een vraag over hebben en hier met iemand over willen praten, dan kan dat bij VCP. Hij zal de melding oppakken om dit op te lossen zonder de naam van de melder te noemen. Bij ernstige zaken betreffende grensoverschrijdend gedrag zal na overleg tussen VCP en het bestuur altijd melding worden gedaan bij  justitie.

VCP ZC ’t Tolhekke: Reinier de Groot [huisarts te Oldemarkt],  reinierdegroot@home.nl