Algemene Informatie

Zwemclub ’t Tolhekke is opgericht op 19 december 1969 en aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB). De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de zwemsport en het plezier daarin te bevorderen. De leden van zwemclub ’t Tolhekke komen uit heel Steenwijkerland

Zwemclub ’t Tolhekke is een vereniging die geheel op vrijwilligers draait. Hierdoor kunnen de kosten laag gehouden worden. Zonder deze vrijwilligers kunnen wij niet bestaan. Het bestuur, de trainers, de officials en de diverse commissies bestaan uit oudere leden en vooral uit ouders van de leden.

Een zwemwedstrijd kan niet worden georganiseerd als er geen jury is. Daarom worden er al vanaf de oprichting juryleden (tijdwaarnemers) geworven uit met name de ouders van onze leden. Willen zij zich hierin verder gaan bekwamen, dan zijn er vervolgcursussen mogelijk van de KNZB voor bijvoorbeeld scheidsrechter. De kosten voor deze cursussen worden uiteraard vergoed door de zwemclub. 

Vijf keer per jaar wordt ons clubblad “Tolhekke Spetters” uitgegeven. Hierin staat informatie van het bestuur, wedstrijdverslagen, mededelingen etc. Ieder lid mag ook zelf stukjes aanleveren voor het clubblad.