Zwemcommissie

De zwemcommissie zorgt voor alle zaken rondom zwemwedstrijden. De taken die de zwemcommissie op zich neemt zijn o.a.

 • uitnodigingen aan zwemmers versturen voor wedstrijden
 • regelen van vervoer naar de wedstrijden
 • inschrijven van zwemmers voor juiste slagen en afstanden
 • schrijven van oorkondes
 • regelen van de jury
 • Ploegleiding regelen voor wedstrijden
 • up-to-date houden van de computersoftware
 • Zoeken naar nieuwe wedstrijden
 • Contact hebben met andere zwemverenigingen.
 • Zwemcommissie vergaderd 1 keer in de maand
 • Vergaderingen met andere zwemverenigingen
 • Vragen van ouders en zwemmers beantwoorden

En bij eigen wedstrijden:

 • Wedstrijd bekent maken op de web kalender 6 weken voor de wedstrijd  (KNZB site)
 • Uitnodigen naar de verenigingen sturen deelnamen wedstrijd
 • aanmaken van wedstrijdbestanden van alle verenigingen die mee doen
 • drukken, nieten en verkopen van programma’s
 • startkaartjes uitprinten en op volgorde leggen voor de klokkers
 • regelen van speaker en kaartjes lopers
 • Vof regelt  kop van de jury en klokkers
 • Medailles uitzoeken en op volgorde leggen
 • Het zwembad klaarmaken voor de wedstrijd volgens KNZB normen
 • Programma 2 dagen voor de wedstrijd opsturen naar Scheidsrechter
 • Koffie, thee , frisdrank verzorgen voor officials en ploegleiders

Samenstelling Zwemcommissie:

 • Monique van Damme    :    voorzitter, Secretaris
 • Pauline van Gelder        :    notulist, vervoer naar wedstrijden
 • Riekie de Haan             :    inschrijvingen wedstrijden, Afgevaardigd 3 kamp
 • Jacqueline Timmerman :    inschrijvingen wedstrijden
 • Peter Bakker                :    VOF gebeuren
 • Anita Bakker                :    VOF samen met Peter