Zwemmen bij ’t Tolhekke is mogelijk voor jong en oud.

Aanbod gratis proefzwemmen

Het is heel belangrijk dat met name kinderen die het zwemdiploma B of C hebben gehaald, hun zwemveiligheid vergroten. Een grotere  zwemveiligheid kan zeker geen kwaad in onze waterrijke omgeving.
Zwemclub ’t Tolhekke biedt de mogelijkheid om tijdens een proefperiode van  drie woensdagen van 17.45 tot 18.30 uur gratis in de Waterwyck de zwemveiligheid te vergroten en tegelijk kennis te maken met onze zwemclub en zijn trainingen, zonder verdere verplichtingen. Zeker als kinderen zwemmen leuk vinden, is dit een mooie gelegenheid om zelf te ervaren hoe het zwemmen bij een zwemclub is.
Als na 3 weken besloten wordt om zich als lid aan te melden dan wordt door de trainers een “inschrijfformulier lidmaatschap” verstrekt

Of neem voor nadere informatie contact op  met: tolhekke@live.nl , contact formulierop de site of bel met: 06-50930212

Contributie 2019 [vastgesteld op de algemene ledenvergadering 1 maart 2019]

Algemeen: een lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie is bij jaarbetaling verschuldigd en de facturen worden in de maand maart/april per e-mail verstuurd. De contributie betaling mag ook in termijnen plaatsvinden. De contributie hoogte wordt vastgesteld per 1 januari van het lopende jaar a.h.v. het aantal keren p/wk dat getraind wordt (jeugd t/m 11 jaar) of per leeftijd vanaf 12 jaar. Er vinden daarna geen tussentijdse contributieverhogingen meer plaats in het lopende jaar. Voor leden > 12 jaar met een startnummer is de verplichte KNZB startnummer bijdrage reeds in de contributie opgenomen. (Met een startnummer mag deelgenomen worden aan wedstrijden)

 • Minioren 1 x p/week         € 10,00 p/mnd     € 120 p/jr    [ t/m 12 jr]
 • minioren 2 x p/week         € 12,25 p/mnd     € 147 p/jr   [ t/m 12 jr]
 • minioren 3 x p/week         € 14,25 p/mnd     € 171 p/jr   [ t/m 12 jr]
 • jeugd/junioren/senioren    € 17,58 p/mnd     € 211 p/jr   [> 13 jaar met startnr ]
 • jeugd/junioren/senioren    € 14,75 p/mnd     € 177 p/jr   [> 13 jaar zonder startnr]
 • student * met startnr        € 14,34 p/mnd     € 172 p/jr
 • student* zonder startnr     € 12,66 p/mnd    € 152 p/jr
 • donderdagavondgroep       € 15,72 p/mnd    € 110 p/jr   [7 mnd: sept t/m april]

Student*: dit zijn in-uitwonende leden  (18 jr en ouder)die door studie/opleiding maar 1x p/wk  kunnen trainen.

Bij de contributie is inbegrepen:

 • Toegang tot zwembad de Waterwyck [september t/m april]
 • contributie KNZB
 • startnummer bijdrage KNZB

Niet inbegrepen: een abonnement voor het openluchtzwembad ’t Tolhekke. (verplicht voor leden die zomers gaan trainen in ’t Tolhekke buitenzwembad). Bij 3 of meer zwemmende leden uit één gezin geldt een korting van 10% op het duurste contributie tarief. (uitgezonderd studenten en leden met een eigen inkomen)

IBAN: NL 12 RABO 0149 0032 85 tnv zwemclub Tolhekke

Einde lidmaatschapvoor 1 december moet de afmelding plaatsvinden via e-mail.      secretariaat.zwemclubtolhekke@gmail.com